Hvad laver en revisor?

Hvad laver en revisor?

Mange mennesker forveksler ofte en revisor med en bogholder. En bogholder er i bund og grund en regnskabs medarbejder, hvis opgave det er at forestå den løbende bogføring – det vil sige, balancere regnskabet og holde styr på indtægter og udgifter – samt andre økonomisk og finansielt administrative opgaver.

Det er for eksempel bogholderen som sørger for at løn udbetaling sker til tiden, at diverse fakturaer bliver udstedt til kunder, og at indberetningen af moms sker rettidigt. Revisorens opgave i denne sammenhæng er at gennemse det årlige regnskab, som bogholderen stiller op, og således sørge for at det får en revisor påtegning samt at der bliver udarbejdet en årsrapport på baggrund af regnskabet. Dette sikrer dig at du altid har et overskueligt og transparent regnskab til fremvisning for virksomhedens interessenter samt skattemyndighederne og erhvervs styrelsen.

Der ud over kan revisoren påtage sig rollen som rådgiver, når det handler om virksomhedens finansielle og økonomiske dispositioner. For større virksomheder gælder det, at man i visse tilfælde kan drage nytte af en struktur ændring i virksomheden – eksempelvis ved konsolidering, opsplitning, eller stiftelse af nyt selskab så som et holdning selskab. Her kan revisoren træde til og hjælpe med at få det mest optimale ud af en sådan omlægning, og samtidig sørge for at det bliver gjort efter bogen og i overensstemmelse med gældende regler.

Har jeg brug for en revisor?

De fleste virksomheder – fra enkelt mands firmaet og til de helt store koncerner – kan have glæde af hjælpe fra en dygtig og erfaren revisor. I mange tilfælde arbejder revisoren under samme tag som bogholdere og regnskabs medarbejdere i et revisions hus – og så kan du få tilbudt en samlet pakke med alle de ydelser, din virksomhed behøver, uanset størrelse og type på virksomheden.

Du kan finde din revisor på Amager på gutfelt.dk