Forbyg besøg af skadedyr

27 februar 2021
Lotte Hindsberg

Der findes et utal af skadedyr i Danmark. De fleste er skadedyr, som man ofte selv kan fjerne, men der er også et par stykker, hvor det kan være nødvendigt at kontakte en skadedyrsbekæmper. Hvepse, væggelus og rotter hører til de skadedyr, hvor det kan være nødvendigt at få hjælp.

Rotterne er dog det eneste skadedyr, hvor du som hus eller sommerhus ejer har pligt til at underrette kommunen om, at de er på din grund eller hvis du har mistanke om at de er på grunden. Kommunen sender efterfølgende en rottebekæmper gratis ud for at bekæmpe rotterne. Det er ikke noget du selv må. Du kan f.eks. få en rottebekæmper i Ringsted ud for at sætte fælder op. Det kan også være nødvendigt med gift.

Forebyg besøg af rotter og andre skadedyr

Selvom du ikke selv må bekæmpe rotter skulle du være så uheldig at have fået rotter på din grund eller f.eks. under dit gulv, er der en del du selv kan gøre for at forebygge, at de ikke kommer. Selvom det er muligt fuldstændigt at undgå skadedyr, kan man i det mindste gøre det mindre attraktivt og besværligt.

Når det gælder rotter er de vilde med mørke og fugtige steder f.eks. en gammel brændestabel eller andet affald, som har ligget på grunden længe. At fjerne mad er en anden god ting som gør din grund mindre attraktiv. Det vil i praksis sige, at hvis du har en kompostbunke, skal du stoppe med at hælde madaffald i og udelukkende bruge den til ukrudt.

Det betyder også at efterårets nedfaldsfrugter heller ikke skal i komposten, men i stedet skal smides ud. Det betyder selvfølgelig også at der ikke ligger mad til fuglene, men det kan løses på andre måder ved at hænge mad op på steder, hvor rotterne ikke kan komme.

Flere Nyheder